Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε περιόδους δύσκολων αλλαγών

Οι αλλαγές που συμβαίνουν στην χώρα μας καθημερινά είναι πολλές, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται και οι επιχειρήσεις, είτε είναι μεγάλες, είτε μικρομεσαίες. Σε κάθε οργανισμό βλέπουμε φαινόμενα όπως αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις, πλεονασμούς να γίνονται αναγκαστικά και να καθιστούν τον ρόλο του τμήματος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού ακόμη πιο σημαντικό.

Η SocialSpace Academy στις 10 Φεβρουαρίου 2016 θα προσφέρει το επιχορηγημένο σεμινάριο με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Περιόδους Δύσκολων Αλλαγών», όπου έμφαση δίνεται στους τρόπους αντιμετώπισης της αλλαγής, με συγκεκριμένη μεθοδολογία για την ομαλότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διάρκεια της.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή.

Επίσης, πατήστε εδώ και βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο «Επαγγελματική Επεξεργασία Εικόνας & Φωτογραφίας με τη χρήση Photoshop CC», το οποίο επίσης ξεκινά μέσα στον μήνα Φεβρουάριο.HR-Consultant2