Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Αποτελεσματικός Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Περιγραφή Προγράμματος:

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το διαδίκτυο έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κομμάτι της ζωής μας. Η εκμάθηση αυτών, αποτελεί σήμερα απαραίτητο προσόν για να μπορέσει κάποιος να αντεπεξέλθει στις καθημερινές απαιτήσεις οποιουδήποτε εργασιακού ή ακόμη και προσωπικού περιβάλλοντος. Σε αυτό το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν να περιηγούνται στο διαδίκτυο, να επεξεργάζονται κείμενα, να κάνουν σωστή χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των λοιπών προσωπικών δεδομένων για να κινούνται με ασφάλεια στο κόσμο του σήμερα.

Ο σκοπός αυτού το προγράμματος είναι να παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στα άτομα 35+ και να συμβάλει στην αναβάθμιση τους μέσα από την αξιολόγηση αυτών των γνώσεων και δεξιοτήτων και την πιστοποίηση των επαγγελματικών τους προσόντων με βάση το Πρότυπο Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) της ΑνΑΔ «Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»

*Mε την λήξη του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να παρακαθίσουν τις εξετάσεις για την πιστοποίηση τους στο ΠΕΠ « Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Επίπεδο 1».

Εγγραφείτε στο Σεμινάριο άμεσα - Περιορισμένος αριθμός θέσεων!