Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η SocialSpace Academy αποτελεί ενεργό διαδραστικό μέλος της κυπριακής κοινωνίας, ως εκ τούτου, θεωρούμε καθήκον μας την ενεργή συμμετοχή στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης της χώρας μας. Έτσι, έχουμε θέσει ανάμεσα στους πρωταρχικούς μας στόχους να συνεισφέρουμε με διάφορες ενέργειες στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων της. Αναγνωρίζοντας την ευθύνη μας απέναντι στο γενικό κοινωνικό σύνολο, προσπαθούμε συνεχώς να συμβάλουμε με όποια μέσα μπορούμε, στην πρόοδο και στην ευημερία του τόπου μας, θέτοντας την εταιρική μας κοινωνική ευθύνη ως βασικό και αναπόσπαστο στοιχείο της περαιτέρω μας λειτουργίας.

Η SocialSpace Academy, αντιλαμβανόμενη το καθήκον της προς το κοινωνικό σύνολο, φροντίζει να είναι παρούσα σε κάθε ευκαιρία για προσφορά προς τους συμπολίτες της, αναδεικνύοντας έτσι ότι, πέραν από της εκπαιδευτικής της δραστηριότητας, διαδραματίζει και ενεργό ρόλο στα κοινωνικά δρώμενα.