Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Certified Google AdWords Professional

Οι εξετάσεις πιστοποίησης Google AdWords έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να ελέγχουν τις γνώσεις σας στις βέλτιστες πρακτικές για τη διαφήμιση στη Google. Μέσα από το εξειδικευμένο πρόγραμμα θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τόσο στην θεωρία, όσο και στην πράξη, πως μπορείτε να δημιουργήσετε μια ολοκληρωμένη στρατηγική προώθησης με την χρήση Google AdWords.

Το πλήρως καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό της SocialSpace Academy εξοπλίζει με όλες τις απαιτούμενες γνώσεις τους συμμετέχοντες μέσα από πρακτικές ασκήσεις και πραγματικά παραδείγματα, έτσι ώστε να μπορούν να λάβουν με επιτυχία μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης Google AdWords Certification.

*Με τη λήξη του σεμιναρίου θα γίνει προετοιμασία για παρακολούθηση των εξετάσεων για το Google AdWord Certificate.