Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Δημιουργική Σκέψη & Ομαδικότητα για επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων

Περιγραφή Προγράμματος:

Πολλές φορές ως επαγγελματίες καλούμαστε να χειριστούμε και να λύσουμε προβλήματα που αντιμετωπίζουμε για πρώτη φορά. Συνεπώς, η εμπειρία μας και οι γνώσεις μας για τις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, καθώς και η ευρηματικότητα μας στον εντοπισμό καινοτόμων λύσεων, είναι αυτό που μας σώζει σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτή την ανάγκη στοχεύει να καλύψει αυτό το σεμινάριο το οποίο εστιάζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων μέσα από την επίλυση προβλημάτων σε επίπεδο δημιουργικής αλλά και ομαδικής σκέψης.

Το σεμινάριο θα ασχοληθεί με τη βελτίωση της απόδοσης των ατόμων και συνεπώς των οργανισμών τους στο κρίσιμο τομέα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας που ονομάζεται: δημιουργική επίλυση προβλημάτων, μέσα από την αξιοποίηση ευκαιριών και λήψη ορθών αποφάσεων.

 

Διεξαγωγή Οι ημερομηνίες θα ανακοινωνθούν σύντομα Εκπαιδευτής Άννα Ξυνιστέρη
Μέρες και Ώρες Τετάρτη: 14:45- 19:00
Επιχορήγηση
Διάρκεια 12 ώρες Κόστος 
Χώρος SocialSpace Academy
Προσφορά
Σημειώσεις

– Προσφέρονται εκπτώσεις για εγγραφές άνω των δύο ατόμων
– Προσφέρεται έκπτωση 50% στην κανονική τιμή του σεμιναρίου σε ανέργους και φοιτητές. Απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης