Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Ανάπτυξης Οργανωτικής Ικανότητας για Βελτίωση της Παραγωγικότητας

Περιγραφή Προγράμματος:

Η οργανωτική δεξιότητα, η ικανότητα δηλαδή ενός επαγγελματία να θέτει «έξυπνους» στόχους, να καθορίζει και να ιεραρχεί τις σημαντικές του προτεραιότητες, να αξιοποιεί σωστά τον χρόνο του, όπως επίσης και η ικανότητα να οργανώνει τους ανθρώπους της ομάδας ή τμήματος του σχετίζεται άμεσα με το επίπεδο παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας της εργασίας και συμβάλει στην επίτευξη των στόχων τόσο του ιδίου όσο και του οργανισμού του.

Ιδιαίτερα δε σήμερα, όπου οι οργανισμοί λειτουργούν σε ένα έντονο, πιεστικό και μεταβαλλόμενο περιβάλλον τα στελέχη έρχονται αντιμέτωπα με συχνά διαφοροποιημένες προτεραιότητες, στενά χρονοδιαγράμματα πελατών, αυξημένο φόρτο έντονη πίεση και συχνές αλλαγές, η ανάπτυξη της οργανωτικής ικανότητας καθίσταται αναγκαία για τη σωστή και αποτελεσματική άσκηση του ρόλου τους.

Διεξαγωγή Οι ημερομηνίες θα ανακοινωνθούν σύντομα Εκπαιδευτής Άννα Ξυνιστέρη
Μέρες και Ώρες Τετάρτη: 14:45- 19:00
Επιχορήγηση
Διάρκεια 12  ώρες Κόστος
Χώρος SocialSpace Academy
Προσφορά
Σημειώσεις

– Προσφέρονται εκπτώσεις για εγγραφές άνω των δύο ατόμων
– Προσφέρεται έκπτωση 50% στην κανονική τιμή του σεμιναρίου σε ανέργους και φοιτητές. Απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης