Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Εισαγωγή στη Ψηφιακή Κατασκευή και Δημιουργία Έξυπνων/Πρωτοποριακών Προϊόντων -Digital Fabrication Techniques for Smart Products & Prototypes

Περιγραφή Προγράμματος:

Σε αυτή την σειρά σεμιναρίων θα αποκτήσετε την απαραίτητη τεχνογνωσία σε θέματα εξειδικευμένης μοντελοποίησης ψηφιακής κατασκευής (advanced computing) , γρήγορης πρωτοτυποποίησης (rapid prototyping) , και κατασκευαστικής διαδικασίας CAD / CAM. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη ψηφιακή σχεδιαστική διαδικασία, ξεκινώντας με διάφορες μορφές ψηφιακής μοντελοποίησης (input) ,  και τελειώνοντας με κατασκευές που προκύπτουν από εργαλεία CAD / CAM ως αποτέλεσμα (output). Η θεματολογία ψηφιακών στρατηγικών σχεδιασμού στοχεύει στην παραγωγή πρωτότυπων προϊόντων, μέσω ψηφιακών μέσων κατασκευής (digital fabrication), μία διαδικασία που προσφέρει απίστευτες δυνατότητες για την ανάπτυξη, τη δοκιμή, την παραγωγή και επικοινωνία σχεδιαστικών ιδεών.

Το μάθημα έχει ως αφετηρία μία σειρά διαλέξεων σχετικά με το θεωρητικό υπόβαθρο της ψηφιακής κατασκευής (Analogue vs. Digital). Στη συνέχεια μία σειρά εργαστηρίων θα διευρύνει το πεδίο της γνώσης των συμμετεχόντων σε πιο πρακτικό επίπεδο που αφορά: μοντελοποίηση, κατασκευαστικές διαδικασίες συναρμολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς των μηχανημάτων  (design for the machine) και τις παραμέτρους του σχεδιασμού-παραγωγής-κατασκευής. Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος δίνονται για να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τεχνικές, εννοιολογικές και αισθητικές γνώσεις των ψηφιακών μέσων σχεδιασμού. Οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα τεχνικών σχεδιαστικών διαδικασιών, εργαλείων  τρισδιάστατου λογισμικού και υλικών και μέσω πειραματικών ασκήσεων θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, σχετικά με τις βασικές αρχές του  σύγχρονου ψηφιακού σχεδιασμού σε πιο προχωρημένο επίπεδο.

Η διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής για παράγωγή  μοντέλων – mockups που κατασκευάζονται από αρχεία CAD σε κλίμακα ένα-προς–ένα, γίνονται με τη χρήση του λογισμικού  Rhinoceros 3D, καθώς και συναφή plug-ins (π.χ. Paneling tools).

Εγγραφείτε στο Σεμινάριο άμεσα - Περιορισμένος αριθμός θέσεων!